วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 5.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
Sunday June 23, 2019 5AM @ Nongbon Water Sports Center

เดี่ยว(ผู้ใหญ่) Single (adult) 650 THB
เดี่ยว(เด็ก) Single (kid 5-12 yrs) 550 THB
ครอบครัว Family (2 adults & 1 kid) 1000 THB
ครอบครัว Family (1 adult & 2 kids) 1000 THB

ข้อมูลส่วนตัว

ชายหญิง

XS 18″ chest width, 25″ length
S 19″ chest width, 26″ length
M 20″ chest width, 27″ length
L 21″ chest width, 28″ length
XL 22″ chest width, 29″ length
S 15″ chest width, 21″ length
M 16″ chest width, 22″ length
L 17″ chest width, 24″ length

Family member #1

ชายหญิง

XS 18″ chest width, 25″ length
S 19″ chest width, 26″ length
M 20″ chest width, 27″ length
L 21″ chest width, 28″ length
XL 22″ chest width, 29″ length
S 15″ chest width, 21″ length
M 16″ chest width, 22″ length
L 17″ chest width, 24″ length

Family member #2 (kid)

ชายหญิง

S 15″ chest width, 21″ length
M 16″ chest width, 22″ length
L 17″ chest width, 24″ length

เลือกสถานที่รับเสื้อ
BIB pick up location

รับเสื้อภายในวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ที่สาขาต่อไปนี้
Pick up your t-shirt at one of these branches on June 16-22, 2019 from 10.00-21.00

Skechers Central World Branch (3 Fl.)
Skechers Mega Bangna Branch (2 Fl.)
Skechers Seacon Square Branch (G Fl.)
Skechers Central Pinklao Branch (2 Fl.)
Skechers Central Ladprao Branch (2 Fl.)

ใช้หมายเลขบัตร SKECHERS VIP CARD เพื่อรับส่วนลด
วิธีสมัครและใช้งานบัตร SKECHERS VIP CARD
Enter SKECHERS VIP CARD No. for discount
Get new SKECHERS VIP CARD

เลือกวิธีการชำระเงิน Payment Method

จำนวนเงิน Total 650 THB

Credit Card (10% transaction fee)
KBANK Account Transfer โอนเงินบัญชี ธ.กสิกรไทย
Acct. NO. 028-1-95632-9
น.ส. ณิชมน ขวัญกิจศุภธร