ข้อตกลง กฎกติกา ของคณะผู้จัดงาน Skechers Friendship Walk 2019

Terms & Conditions Skechers Friendship Walk 2019

หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง , สภาพอากาศรุนแรง , หรืออุบัติภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มงาน
ทางทีมงานจะตัดสินใจในการยกเลิกการจัดงานโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านล่วงหน้าเป็นทางการก่อนเริ่มงาน โดยท่านสามารถติดตามได้จาก เวบที่เป็นทางการของการสมัคร
http://skechersfriendshipwalk.in.th
และทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ใช้ในการสมัครร่วมกิจกรรมนี้

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินของท่าน หลังการสมัครและชำระเงินเรียบร้อย
หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานภายในวันงานได้ ท่านสามารถมารับชุดและอุปกรณ์ Racepack ได้ในวันเวลา และสถานที่ที่ท่านได้เลือก

WEATHER POLICIES
Our participants’ safety is our utmost concern. If any of the threatening weather conditions listed below are present on the day of the event, the event organisers may delay or cancel the event.

THREATENING WEATHER CONDITIONS
Threatening weather conditions are classified as: Haze Warning, Thunderstorm, 'Heavy' Rain or any other major weather condition.

START OF THE RACE / CANCELLATION OF THE EVENT
The start of the event will be delayed if any of the above-mentioned conditions exist.
The event will then be cancelled if any of the weather conditions persist: Haze Warning or Thunderstorm.

AUTHORITY TO CANCEL THE EVENT
The Race Director has the authority to cancel the event if he deems the event as unsafe for the participants. If threatening weather conditions forces cancellation of the event, no refunds can be provided.

we do not issue refunds after completion of registration. In the event you cannot make it on the race day, do come down to the race pack collection to collect your race pack.