วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 5.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
Sunday June 23, 2019 5AM @ Nongbon Water Sports Center

Enter code